Partner login

Över 130 år av svensk innovation

Hultafors - Sweden

Karl Hilmer Johansson KollénAllt började 1883 när en ung ingenjör vid namn Karl-Hilmer Johansson Kollén uppfann ett mätverktyg som underlättade Sveriges övergång till metersystemet.

Genom hans uppfinningsrikedom utvecklades detta mätverktyg senare till måttstocken, en uppfinning som ända sedan dess har utgjort stommen i Hultafors.

Ända fram till 1970-talet kännetecknades vårt produktutbud av traditionella mätverktyg av trä, bland annat timmermått, butiksmått och hantverksmått. Därefter har sortimentet utökats till att även innefatta verktyg av andra material - kvadratmått, måttband och senare måttstockar tillverkade av plast och aluminium.

Hultafors tape measures

Sedan början av 1980-talet har Hultafors växt dramatiskt och är idag ett internationellt varumärke. Denna utveckling är ett resultat av ett långsiktigt tillväxtarbete baserat på produktutveckling och förvärv. I början av 1990-talet förvärvades Tors Hammare. Därigenom utvidgades vårt verktygssortiment med yxor, hammare, släggor och stämjärn. Förvärvet omfattade dessutom Hults Bruk, ett företag med rötter så långt tillbaka som 1697.

Hultafors wrecking bar 109

Ett decennium in i det 21:a århundradet har vår offensiva expansion fortsatt med förvärv som Dansk Stålindustri, den tyska måttstockstillverkaren Präsident och brittiska Fisco Tools. Nämnas bör också de svenska företagen Wibe Ladders och Snickers Workwear, två starka varumärken inom stegar respektive arbetskläder som har bidragit till bildandet av Hultaforskoncernen.
Idag är Hultafors produkter välkända på världens alla marknader.

Företaget ägs av Hultafors Group AB, ett moderbolag som ger oss den styrka och de resurser vi behöver för att fortsätta tillverka innovativa handverktyg som underlättar arbetsdagen för hårt arbetande hantverkare världen över.

Fråga oss