Partner login

Svensk kvalitet och innovation

Hultafors - Sweden

I över 100 år har Hultafors huvudkontor och huvudsakliga verksamhet varit koncentrerad till byn som gav företaget dess namn, d.v.s. Hultafors.

Hultafors folding ruleHär tillverkar vi fortfarande måttstockar med en unik, världsledande tillverkningsteknik.

Här ligger också de globala marknads-, försäljnings- och produktutvecklingsavdelningarna. Gemensamt för dessa är strävan efter innovation, vilken har resulterat i nya produkter, ny produktionsteknik och affärsutveckling.

Hultafors är idag ett internationellt varumärke vars produkter är kända världen över. Verktygen tillverkas i Sverige, Storbritannien, Rumänien och Kina.

Hultafors ägs av Hultafors Group AB.

Fråga oss