Partner login

Välj rätt vattenpass

Hultafors - Sweden

Vattenpass går långt tillbaka i tiden. Romarna använde vattenfyllda kärl när man bygger akvedukter. Den moderna vattenpasset uppfanns av fransmannen Thévenot så långt tillbaka som 1661. Hans orginal innehöll vatten snarare än sprit, och våra libeller är fyllda med en lättflytande oljebaserad vätska.

I vårt sortiment ingår vattenpass för alla möjliga arbetssituationer. Det finns vattenpass i aluminium och plast, specialanpassade och multifunktionella. Dessutom finns flera som kan utrustas med extra tillbehör för att lösa fler mätuppgifter i ditt arbete..

låg tillverkningstolerans.

Toleransen är summan av de små fel som eventuellt kan uppstå under tillverkningen, till exempel libellens radie, monteringen av libellen i aluminiumprofilen, profilens parallellitet och rakhet.

Samtliga vattenpass kontrolleras innan de lämnar fabriken och för att garantera precisionen på våra vattenpass styr vi vår tillverkning med hjälp av ett kvalitetssystem certifierat enligt ISO 9001.hållbar profil.

Hållbar profil

Levelling forcesAluminiumet ger profilen en extra bra hållbarhet utan att vattenpasset blir för tungt. Profilens styrka påverkas främst av två saker – hur stort hålet för libellen är och tjockleken
på profilen. Ett större hål ger sämre hållbarhet och tjocka väggar ger bättre hållbarhet.

Profilernas hållfasthet kontrolleras genom att utsättas för krafter uppifrån (böjning) och krafter från de korta sidorna (spänning).

Vattenpasset längd spelar också in, ju längre vattenpass du kan använda desto högre noggrannhet uppnår du. Men du måste vara extra försiktig med ett långt vattenpass så att inte profilen blir skev. För att uppnå den allra bästa hållbarheten utsätts våra vattenpass för extrema krafter under tuffa tester.

Levelling MST vs HV40

lättläst libell.

För att ge våra libeller en hög läsbarhet har vi utrustat dem med en förstorande lins som gör att du kan läsa av bubblans rörelser tydligare. Den är dessutom försedd med en självlysande reflektor som gör att du kan läsa av den bra även om ljusförhållandena inte är de bästa.

Levelling easy to readLibellen har också markerade ringar innanför höljet som underlättar för dig att läsa av och minimerar fel. Ringarna går runt hela libellen och gör det lätt att läsa av även underifrån.

Libellvätskan är en färgad lättflytande oljeblandning som ger bubblan en optimal möjlighet att röra sig och gör den lätt att läsa av. Vätskan är motståndskraftig mot ultraviolett ljus och temperaturförändringar.

Den är också antistatisk, dvs den påverkas inte av statisk elektricitet. Detta gör att våra vattenpass är lättlästa i de allra flesta miljöer och under svåra förutsättningar.

Rätt känslighet.Levelling sensitivity

Med libellens känslighet menas hur snabbt bubblan rör sig när man lyfter lite i vattenpassets ena ände. Om libellen är för känslig kan passet bli svårt att arbeta med. Men ju högre
känslighet libellen har, desto större precision får du på ditt arbete.

Radien på libellen är det som styr känsligheten, en större radie gör att bubblan kan flytta sig lättare. Känslighet
anges i mm per meter.

Då utgår man från ett vattenpass som är 1 meter långt och ser hur högt det måste lyftas i ena änden för att bubblan ska flytta sig 2 mm. Vissa användningsområden kräver högre känslighet så därför finns vattenpass med olika grader av känslighet på libellerna.

Känsligheten på Hultafors vattenpass
Radie (mm) Känslighet (mm/m) Modell
150 13,3 TVP
200 10 HV
1000 2 Libella 2000
2000 1 MST

Känsligheten beror på libellens radie. Radien är anpassad för passets användningsområde.

Fråga oss