Partner login

Sätt ditt företag i fokus

Hultafors - Sweden

Hultafors kan erbjuda reklamtryck på ett flertal olika modeller meterstockar, pennor och knivar.

På meterstockar kan reklamtrycket placeras på stickan och/eller sidan. Observera att tryckytan kan skilja sig mellan olika modeller. Reklamtryckta meterstockar levereras som standard i 10-pack (plastfolie) utan EAN-kod på meterstocken.Hultafors advertising print Put your company in focus

Färger.

Hultafors kan erbjuda tryck i följande standardfärger enligt Pantoneskalan (PMS). Mot ett pristillägg kan Hultafors erbjuda ytterligare 600 nyanser enligt PMS-skalan. Vid specialfärger som ej kan blandas till av Hultafors utan måste beställas in lämnas offert. Observera att mindre färgvariationer i förhållande till PMS-skalan kan förekomma.

Förklaringar tryckyta , meterstockar.

RE = Tryck sida. Meterstocken har vanlig gradering på ändstickorna vilket endast ger möjlighet till tryckyta på sidan (inget sticktryck). Tryckytan är lämplig för logotyper, firmanamn eller andra texter och bilder.

FÖ = Övre fält sticktryck + tryck sida. Båda ändstickorna har den övre hälften av stickan som tryckyta. Här är det lämpligt att placera firmanamn, telefon- och faxnummer eller korta slogans. Kan kombineras med tryck på sidan av meterstocken.

MF = Mittfält sticktryck + tryck sida. Jämförbar med FÖ (övre fält), men tryckytan är placerad i mitten på ändstickorna för problemfri användning av graderingen på båda sidor av stickan. Kan kombineras med tryck på sidan av meterstocken.

Korrektur.

Avseende underlag för korrekturframtagning ställer Hultafors följande krav:

• Bild i form av logotyp eller annan Vektoriserad bild skall bifogas korrekturbeställningen som en öppen EPS-fil, alternativt pappersunderlag av minst laserkvalitet utskrivet 50% större än trycket. Hultafors står gärna till tjänst med information om teknik, program och utrustning. I filen skall även information om färger bifogas.

• Eventuella fotografier skall bifogas i formaten TIF eller JPG.

• Text som skall tryckas anges som löpande text. Dess typsnitt och en eventuell önskad punktstorlek skall också anges. Vid ofullständiga filer kommer en extra kostnad att tas ut för att göra bifogade filer/original. Mot en timkostnad kan Hultafors även tillverka kundens original efter önskemål. Ett korrektur består av en eller flera klichéer som numreras. Dessa klichéer kan användas vid en senare korrekturbeställning, om till exempel en kliché skall bytas ut men resterande kvarstå.

Fakturering reklamtryck.

Förutom kostnaden för produkten debiteras en kostnad per tryck och kliché. Dessutom debiteras extra kostnad för specialfärger samt bearbetning av bifogade original. Observera att vid flerfärgstryck debiteras tryck och kliché per färg.

Fråga oss