Partner login

Vattenpassets historia

Hultafors - Sweden

Ingen vet hur gammalt vattenpasset egentligen är. Det är dock känt att romarna använde vattenfyllda tankar som primitiva vattenpass när de byggde sina berömda akvedukter.

Genom att studera vattenytan i kärlet, kunde romarna avgöra om basen var helt platt eller i vinkel.

För att hitta ett mer modernt verktyg behöver vi förflytta oss till 1661 när den franska vetenskapsmannen Melchisedech Thévenot uppfann det moderna vattenpasset. Dock tog det ända till början av 1800-talet innan  uppfinningen spreds.

Under en lång tid föredrog många byggare fortfarande gamla flaskor med vatten och använde dessa som ett slags vattenpass. 

Numera innehåller inte vattenpass vatten, utan alkohol eller olja.

Vattenpasset består av en profil, en horisontallibell, en eller två vertikallibeller och gavlar.

Det finns vattenpass för en mängd olika ändamål. Från att bygga trappor och rördragning till att sätta plattor och kontrollera att husvagnen står rakt. Vid val av vattenpass finns det flera viktiga faktorer att tänka på, förutom det huvudsakliga syftet.

Fråga oss