Partner login

Talmeter- mer än bara mätning

Hultafors - Sweden

De unika märkmätarna från Hultafors har underlättat arbetet för hantverkare i flera årtionden. Med vårt senaste sortiment av märkmätaren TALMETER utökar vi möjligheterna ytterligare.

Det som gör märkmätaren så speciell är att du kan mäta och sedan märka direkt på arbetsstycket, utan att ens läsa av graderingen. Tack vare de kombinerade mät- och märkeggarna och en kraftig broms kan du hålla kvar ditt mått och säkert överföra det till arbetsstycket. Om och om igen.

Dessutom är det lika enkelt att ta invändiga som utvändiga mått, ritsa cirklar och – beroende på modell – även mäta diameter och omkrets. Allt med en och samma märkmätare. Så gör dig redo att ta mätning och märkning till nästa nivå – prova en TALMETER-märkmätare från Hultafors.


Fler filmer från Hultafors.

enkel mätmärkning.

Är du van att arbeta med ett mätband eller en traditionell meterstock? I så fall kommer Hultafors TALMETER att revolutionera ditt arbete samt underlätta mätning och märkning i en rad situationer.

Med en märkmätare behöver du inte förvandla måttet du har tagit till måttenheter. Istället är det bara att passa in de kombinerade märk- och mäteggarna mellan mätobjektets mätpunkter.

Skalan blir automatiskt fastlåst på denna längd och med hjälp av samma mät- och märkeggar ritsar du sedan av den exakta längden på arbetsstycket. Du kan göra det en eller flera gånger och med oförändrad noggrannhet. Du behöver inte ens se ordentligt för att kunna mäta och märka exakt.

Talmeter reading
Hur många måttenheter längden är kan man avläsa vid avläsningsvisarna mot skalan. Men om man kan ritsa av längden direkt på arbetsstycket är själva måttavläsningen helt onödig.

The combined measurement andmarking edges allow you
Med de kombinerade mät- och
märkeggarna tar du ditt mått och
överför det sedan med samma
mäteggar på arbetsstycket.

Measure internal lengths just as quickly and simply as external lengths.
Mät invändiga längder lika snabbt
och enkelt som utvändiga längder.

The fold-out extender is designed to make internal measurements just aseasy to take as external measurements.
Den utfällbara mättungan är till för att invändig mätning skall vara lika enkel att utföra som utvändig mätning.
Use as a compass and drawprecise arcs with a single hand.
Använd som passare och ritsa
exakta cirkelbågar i en handvändning.
The stiff, yet flexible tape makes it easy to measure diameters and exact circumferences.
Det styva men samtidigt böjliga
bandet gör det enkelt att mäta
diameter och exakt omkrets.

Talmeter 6m.

A notch on rear edge of thehousing allows the attachmentof a safety line.
Uttag i bakkant av huset för infästning av säkerhetslina.

Button with three functions.
Knapp med tre funktioner:
1. Autolock-läge – bandet går att
justera in och ut.
2. Frisläppningsläge – bandet åker
in i huset och är lätt att dra ut.
3. Bromsläge – bandet är låst.

Measure internal lengths just as quickly and simply as external lengths. external.
Mät invändiga längder lika snabbt
och enkelt som utvändiga.

Use as a compass to draw precise arcs with a single hand.
Använd som passare och ritsa exakta cirkelbågar i en enda handvändning.

Unique belt clip with a quickrelease function that allows themarking measure to be released with one hand.
Unik bälteshållare med snabbfunktion
som gör att märkmätaren kan frigöras med en hand.
The combined measurement and marking edges allow you to take your measurement and then transfer it to your workpiece using the same measurement edges.
Med de kombinerade mät- och märkeggarna tar du ditt mått och överför det sedan till arbetsstycket med samma mäteggar.

The end hook is designed tofacilitate attachment when using the vertical scale on the reverse side of the tape.
Ändhakens utformning underlättar
fastsättning när du använder den
stående skalan på bandets baksida.

The belt clip attachment is easy to remove.
Fästet till bältclipset går att avlägsna.

mätningshistoria.

Imagecaption=Ture Anders LjungbergMärkmätaren är resultatet av den svenske ingenjören Ture Anders Ljungbergs uppfinningsrikedom. När han skulle bygga om sitt hus tyckte han att det fanns en del tekniska brister i hantverkarnas mätdon.

Han började experimentera och 1954 hade han utvecklat den allra första märkmätaren – ett helt nytt, smart mätverktyg med flera funktioner.

Produkten fick namnet Talmeter efter uppfinnarens initialer TAL med tillägget meter. Sedan dess har TALMETER utvecklats och förfinats och nu är det dags för en helt ny generation märkmätare från Hultafors – med ännu bättre funktionalitet, känsla och kvalitet.

Fråga oss