Partner login

MÄTBAND MED PRECISION

Hultafors - Sweden

Det allra viktigaste när det gäller mätband är precision. Och givetvis att bandet är ett smidigt och bra verktyg i arbetet. Vid tillverkningen lägger vi därför mycket vikt vid detta och har ett kvalitetssystem som är certifierat enligt ISO 9001.

Våra mätband graderas oftast med hjälp av bläckstråleteknik. Genom detta uppnår vi en högre grad av precision och når EU Klass I, som är den mest exakta toleransklassen, på både korta och långa mätband. Efter graderingen lägger vi på ett ytskikt av matt polyesterlack som dämpar reflexer vid avläsning.

MÅTTNOGRANNHET

Måttnoggrannheten är mycket viktig på ett mätband. Den mäts och anges i form av toleransklass. I Europa klassificerar vi normalt mätband i EU Klass I och EU Klass II.

LÄNGDFÖRÄNDRING

I vårt nordiska klimat har vi stora temperaturskillnader mellan sommar och vinter, vilket påverkar längden på ett stålmätband. Alla toleransskalor är angivna vid 20°C. Det är viktigt att man är uppmärksam på måttavvikelser vid olika temperaturer.

Gradering

De flesta tillverkare av mätband använder stora hjul vid gradering, sedan pressas graderingen på mätbandet genom att rulla av skalan på ovan sidan stålbandet. Denna teknik är lätt att arbeta med, men det kan bli lite variation i mätskalan på grund av svårigheten att få en stadig tillförsel av stålband i förhållande till hjulet.

Dessa variationer gör bara att man uppnår EU:s klass II.

Grading technology

Välj första klass

Hultafors familj av stålmätband är i en klass för sig när det gäller precision. Lägg till utmärkt ergonomi, smarta funktioner och robusta kapslingar så behöver hantverkaren inte leta längre.

Din förmåga att använda ett verktyg beror mycket på hur bra det passar i handen. Det är därför ergonomiskt korrekta verktyg inte bara känns bättre, utan även i slutändan gör dig bättre och låter dig arbeta längre.

Välj första klass

Fråga oss