Partner login

Avancerad laser för extrem precision

Hultafors - Sweden

Typ av laser.

Punktlaser: Linsen samlar ihop det strålande laserljuset till en punkt.Point laser

Linjelaser: Efter det att en lins har samlat ihop strålarna, bryts strålarna genom en rörlins som skapar en laserlinje

.Line laser

kvalitet på linserna.

En avgörande kvalitetsfaktor är linsen som fokuserar det strålande laserljuset till en snäv punkt. Det används två olika sorters linser:

Glaslins: Ger hög kvalitet, eftersom exakt skärning är möjligt. Huvudsaklig fördel är att glas är värmebeständigt och håller sin form.

Plastlins: Den kvalitet på plastlinser som används av Hultafors görs i en strängsprutningsprocess
med hög precision. Linserna kan användas upp till en temperatur av 85°C utan att tappa sin form.

Laserklasser från EN 60825-1
Klass Förklaring
1 Laserstrålningen är ofarlig för ögat.
1M Laserstrålningen är ofarlig om den inte samlas ihop med hjälp av optik.
2 Laserstrålning i det synliga intervallet (400 nm till 700 nm), är ofarlig för ögat om ögat exponeras under ett kort ögonblick. Ögat blinkar innan skador uppkommer.
2M Laserstrålningen kan skada ögat om den samlas ihop med hjälp av optik..
3R Laserstrålningen är farlig för ögat.
3B Laserstrålningen är farlig för ögat och kan även ge skador på hud.
4 Laserstrålningen är mycket farlig för ögat och skadar även hud, kan orsaka brand och explosioner

synligt ljusspektrum.

Visible light spectrum

våglängder för ljus.

Det mänskliga ögat är känsligt för ljus inom våglängdsintervallet 711 nm (röd) till 389 nm (lila). Kortvågsljus eller ultraviolett (UV) ljus som det heter, är osynligt för oss.
Röd laserstrålning återfinns inom intervallet 670–630 nm.

Ju kortare vågor, desto skarpare laserljus.The shorter the wave, the sharper the laser light.

intensiteten hos dioder.

Diode intensity
635 nm is 4 times clearer than 670 nm.

Laserklasser.

Laserklasser är i allmänhet indelade i två grupper. Dels de som uppfyller den Europeiska standarden EN 601125-1 och de som uppfyller den Amerikanska standarden
FDA 1040.10:1.4.97.

En varningssymbol och information måste finnas på varje laserprodukt.

nivellering.

Laser levelling inside

Laser med automatisk nivellering: Magnetisk pendel med kardansystem.

Automatisk laser: Servomotor + elektrisk libell.

Fråga oss