Det här är en instruktion hur du kontrollerar och justerar ditt vattenpass MST.

kontroll.

  • Titta efter bucklor/märken och rengör.
  • Sätt vattenpasset på en plan yta, markera positionen och läs av libellen .
  • Vrid vattenpasset 180 grader och läs av libellen.
  • Om vattenpasset är ok visar libellen samma resultat båda gångerna.

Om libellen visar två olika resultat, ska libellen justeras så att bubblan är halvvägs mellan de två olika resultaten. Du behöver oftast justera och vrida några gånger för att få perfekt resultat.


(Klicka för större bild)

plant underlag.

Placera vattenpasset på en helt plan yta. Om libellen visar ett felaktigt resultat, exempelvis om bubblen inte är centrerad utan för långt åt höger, måste vattenpasset justeras.


(Klicka för större bild)

så här justerar du.

1. Skruva loss plattan.

2. Vrid vattenpasset 180 grader och skruva loss plattan på denna sidan också.

3. Lossa libellen genom att skruva som på bilden.

4. Justera libellen i den nödvändiga riktningen.

5. Skruva fast alla skruvar igen.

Fråga oss