Det allra viktigaste när det gäller mätband är precision. Och givetvis att bandet är ett smidigt och bra verktyg i arbetet. Vid tillverkningen lägger vi därför mycket vikt vid detta och har ett kvalitetssystem som är certifierat enligt ISO 9001.

Våra mätband graderas oftast med hjälp av bläckstråleteknik. Genom detta uppnår vi en högre grad av precision och når EU Klass I, som är den mest exakta toleransklassen, på både korta och långa mätband. Efter graderingen lägger vi på ett ytskikt av matt polyesterlack som dämpar reflexer vid avläsning.

Hultafors tape measures

måttnogrannhet.

Måttnoggrannheten är mycket viktig på ett mätband. Den mäts och anges i form av toleransklass. I Europa klassificerar vi normalt mätband i EU Klass I och EU Klass II.

PRODUKTIONSTOLERANSER FÖR STÅLBAND
Totallängd (m) Klass I (mm) Klass II (mm)
2 ± 0.3 ± 0.7
3 ± 0.4 ± 0.9
5 ± 0.6 ± 1.3
8 ± 0.9 ± 1.9
10 ± 1.1 ± 2.3
15 ± 1.6 ± 3.3
20 ± 2.1 ± 4.3
25 ± 2.6 ± 5.3
30 ± 3.1 ± 6.3
50 ± 5.1 ± 10.3
100 ± 10.1 ± 20.3

Toleranstillägg för mått (inklusive ändhake): Klass I: 0.1 mm, Klass II: 0.2 mm.

Measruing outside

längdförändring.

I vårt nordiska klimat har vi stora temperaturskillnader mellan sommar och vinter, vilket påverkar längden på ett stålmätband. Alla toleransskalor är angivna vid 20°C. Det är viktigt att man är uppmärksam på måttavvikelser vid olika temperaturer.

LÄNGDFÖRÄNDRING AV STÅLBAND VIA TEMPERATURAVVIKELSE FRÅN 20°C.
ΔT  10ºC  20ºC 30ºC
Längden (m) Längdförändringen (± mm)
2 0.2 0.5 0.7
3 0.4 0.7 1.1
5 06. 1.2 1.9
8 1.0 2.0 3.0
10 1.2 2.5 3.7
20 2.5 5.0 7.4
30 3.7 7.4 11.2
50 6.2 12.4 18.6
100 12.4 24.8 37.2

Längdförändringen ΔL beräknas enligt formeln ΔL = L x ΔT x α L = mätbandets längd, ΔT = temperaturskillnad från 20°C. α = längdutvidgningskoefficient (1,24 x 10-5).

Exempel: Om temperaturen ute är –10°C är skillnaden –30°C och därmed blir förändringen –3,0 mm för ett 8 m långt stålband.

Measruing outside Hultafors long tape

Gradering.

De flesta tillverkare av mätband använder stora hjul vid gradering, sedan pressas graderingen på mätbandet genom att rulla av skalan på ovan sidan stålbandet. Denna teknik är lätt att arbeta med, men det kan bli lite variation i mätskalan på grund av svårigheten att få en stadig tillförsel av stålband i förhållande till hjulet. Dessa variationer gör bara att man uppnår EU:s klass II.

Den matta polyesterbeläggningen minskar reflektionerHultafors mätband är i första hand graderade med bläckstråleteknik. Ett skrivhuvud tillämpar graderingen genom att skriva in önskad gradering.

Ytskiktet på matt polyesterbeläggning minskar reflektioner - skillnaden syns tydligt mot konkurrerande produkter. Denna teknik ger en noggrannhet som gör att våra långa och korta band uppfyller kraven för EU:s Klass I.

Good grip Hultafors long tapeEtt bra grepp.

Att ha ett bra grepp om sitt verktyg är alltid viktigt, det gäller också mätband. Våra längsta mätband har stabila och rejäla handtag. De mindre är anpassade för handen och vissa har gummidetaljer som ger ett extra bra och skönt grepp.

Fråga oss