Yxor med tradition

Hantverk i ordets rätta bemärkelse

Våra yxor smids för hand. De har tillverkats på traditionellt sätt sedan 1697. På Hults Bruk i Östergötland arbetar smeder som utför arbete som inte många andra klarar av. Endast ett fåtal tillverkare i världen har anställda smeder som behärskar den här typen av hantverk.

Kraftfulla material

Yxhuvudena smids av svenskt yxstål av jämn och hög kvalitet. Stålet hamras många gånger tills yxan har rätt form. Det är en kostsam metod, men resultatet är ett stål med högre densitet och därmed en mer slitstark yxa med längre livslängd, särskilt i jämförelse med yxor som endast hamras ett fåtal gånger.

Vår härdningsmetod efterlämnar en tydlig härdzon inom vilken yxan kan slipas om utan att eggens styrka försämras. Om de används på rätt sätt kan våra yxor hålla i flera generationer.

Välj rätt yxa

Vi tillverkar yxor för olika användningsområden, bl.a. trädfällning och klyvning. Vi tillverkar också yxor som kan användas utanför arbetsplatsen, för t.ex. jakt, camping och friluftsliv.

Oavsett situation måste alla yxor skötas mycket noggrant.

Verktygen som nämns

graphic