CC-skala på mätband underlättar arbetet

CC-skalan på bandets baksida är perfekt vid exempelvis regling av väggar.

Efterfrågan från professionella användare

Önskemål om en CC-skala på mätbandet kom från hantverkare som tidigare har tagit sig runt problemet på olika sätt, till exempel genom att kapa en skiva till rätt längd för att få rätt avstånd mellan reglarna.

CC-mått för 30/60 och 45/90 cm

Mätmarkeringarna på de dubbelsidiga mätbanden trycks med en mycket exakt bläckstråleteknik. Ytan är matt, vilket minimerar reflektionerna och underlättar avläsning. Markeringarna avser CC-mått 30/60 och 45/90 cm.

Så här använder du CC-skalan

CC-måtten på bandets baksida kan användas för bl.a. regling av väggar. Markeringarna gör det lättare att placera väggreglarna på rätt avstånd och gör arbetet enklare och mer effektivt.

CC-mått finns på mätband BT i längderna 5 och 8 meter.

Verktygen som nämns

graphic