Profiltryck på sågar, knivar och pennor

Flera av våra sågar, knivar och pennor kan du beställa med ett eget tryck på sidan.

Sortiment

Letar du efter personliga handverktyg? Bortsett från tumstockar, erbjuder vi sågar, knivar och pennor med tryck på sidan.

Färger

Hultafors erbjuder tryck i Pantone-skalans (PMS) standardfärger. Mot en extra kostnad kan vi leverera tryck i ytterligare 600 PMS-nyanser. Om du behöver specialfärger som inte kan blandas av oss utan måste beställas från en extern leverantör ger vi dig gärna ett kostnadsförslag. Observera att mindre färgavvikelser i förhållande till Pantone-skalan kan förekomma.

Provtryck

För provtryck tillämpar Hultafors följande krav:

  • Bilder i form av logotyper eller andra vektoriserade bilder måste bifogas beställningen som öppna EPS-filer eller som pappersdokument av minst laserkvalitet 50 % större än trycket. Vi berättar gärna vilken teknik, programvara och utrustning som behövs. Filen måste också innehålla kulörinformation.

  • Eventuella fotografier måste bifogas i TIF- eller JPG-format.

  • Text som ska tryckas måste anges som löpande text. Typsnitt och eventuell teckenstorlek måste också anges. Vid ofullständiga filer debiteras en extra avgift för framställning av filer/original. Om kunden önskar kan Hultafors även framställa ett original till kunden på timdebitering. Ett provtryck består av en eller flera numrerade klichéer. Klichéerna kan sedan användas för nya provtryck, till exempel om en kliché ska bytas ut medan den andra ska behållas.

Priser för profiltryck

Förutom kostnaden för själva produkten debiteras en extra avgift per tryck och kliché. Till detta läggs ytterligare avgifter för eventuella specialfärger och bearbetning av bifogade original. Obs! Vid flerfärgstryck debiteras tryckning och klichéer per färg.

Verktygen som nämns

graphic