Tumstockar: Utvecklat ur erfarenhet

Det syns, hörs och känns att det här är originalet.

Utvecklat ur erfarenhet

Karl-Hilmer Johansson Kollén konstruerade den numera världsberömda tumstocken år 1883. Han var känd för att vara otroligt pedantisk i fråga om kvalitet, något som än idag kännetecknar vår verksamhet.

Idag kontrolleras vår tumstockstillverkning enligt ett ISO 9001-certifierat kvalitetssystem.

När du är ett proffs. Då vet du.

Erfarenhet, kunnande och utveckling tillsammans med användarna har gjort våra tumstockar till marknadens mest populära modeller. Du vet när du håller i en tumstock från Hultafors. Ett proffs känner alltid skillnaden.

Användning och miljö

Hultafors tumstock används för längdmätning. Vid användning viks tumstocken till rätt längd. Mätskalan anger centimeter och millimeter eller tum. Standardlängderna är 1 och 2 meter.

Tumstocken är avsedd att användas i normala inom- och utomhusmiljöer. Referenstemperaturen är 20 °C. Tumstocken bör inte utsättas för fukt eller vätskor som kan ha negativ påverkan på materialen under längre tid.

Exakt mätning – EU-klass III

Alla våra tumstockar i trä, glasfiber och aluminium är kalibrerade till allra högsta precisionsnivå och uppfyller EU-kraven för ledande mätstänger av klass III.

Det innebär att en 2 m-tumstock har en avvikelse på högst ±1,4 mm och att en 1 m-tumstock har en avvikelse på högst ±1 mm. Måtten över de ledade skarvarna har en avvikelse på högst ±0,5 mm.

Tillverkning med höga kvalitetskrav

Under tillverkningen fotograferas varje tumstock två gånger med en höghastighetskamera. Vid första passeringen sorterar vi bort delar med kvisthål och oregelbunden fiberriktning.

Efter tryckningen fotograferas delarna en andra gång och mätmarkeringarnas tydlighet och placering kontrolleras. Tumstockstillverkningen omfattas av ett kvalitetssystem certifierat enligt ISO 9001.

Välj rätt material

Att tillverka tumstockar påminner ganska mycket om att fira jul – man börjar med att välja det bästa trädet. Det bästa träet kommer från glasbjörk, som växer i ett bälte från Värmland till ryska Karelen.

I detta växtklimat får träet de perfekta egenskaperna för tumstockstillverkning. Vi tillverkar dock även tumstockar i glasfiberförstärkt polyamid och anodiserad aluminium, så du kan välja det material som passar bäst för just ditt jobb.

Lederna tillverkas av svenskt stål och smörjs på tre ställen för att de alltid ska fungera perfekt. Stålet värme- och epoxibehandlas för optimalt rostskydd.

En bra led måste klara 15 000 vikningar utan att funktionen försämras. Hultafors har utvecklat ett eget kallvalsat bandstål som uppfyller alla våra tekniska krav och ger ett tillförlitligt rostskydd.

Vi använder ett vattenbaserat lack för att minska vår miljöpåverkan. Smuts- och fuktbeständighetstester utförs med jämna mellanrum enligt ett system utformat för möbler.

Kompetent personal

För att våra kvalitets- och precisionskontroller ska fungera deltar vår tillverkningspersonal i löpande utbildnings- och kompetensutvecklingsprogram.

Mätresultaten är inte det enda som hela tiden analyseras – Hultafors kontrollerar även att processerna tillämpas på rätt sätt av medarbetarna.

Hårdvaruutveckling

Hultafors tekniska avdelning utvecklar och bygger alla maskiner som används vid tumstockstillverkningen i Hultafors. Vi som arbetar på företaget är stolta över att arbeta i och utöka våra verksamheter i Sverige och Rumänien.

För att vi ska ligga steget före konkurrenterna världen över måste vi hela tiden utveckla vår tillverkning och arbeta mer effektivt än alla andra. Det gör vi genom att kontinuerligt förbättra effektiviteten i våra produktionslinjer. Idag exporterar vi 85 % av våra tumstockar till hela världen.

Verktygen som nämns

graphic