Så undviker du förslitningsskador på grund av hammarslag

Vi har pratat med arbetsterapeuten Oscar Puleo om de första tecknen på förslitningsskador och hur man kan minska risken att bli skadad. Han delar också med sig av sina bästa råd för vad du ska tänka på om du använder hammare ofta.

Vad bör man tänka på för att undvika vibrationsskador när man använder en hammare?

– Det är svårt att säga, men självkännedom är en viktig faktor. Försök ta en paus när du känner dig trött i armen. Det är nämligen när du är trött som muskler och ligament överbelastas. När man är trött är det lätt att skada sig eftersom musklerna inte klarar av att stabilisera armen tillräckligt för att den ska klara vikten.

Vilken är den vanligaste orsaken till förslitningsskador?

– Överarbete och överbelastning. Det vanligaste misstaget är att inte lyssna på kroppen. De som börjar uppleva domningar och stickningar i armarna och händerna väntar ofta med att söka professionell hjälp och skadorna förvärras. Vibrationsrelaterade nervskador är vanliga.”

Har du lagt märke till något särskilt bland just snickare?

– Valet av hammare verkar bero på vad användaren föredrar. Ofta står valet mellan en lätt eller tung modell. Faktum är dock att det viktigaste är hur hammaren används. När du slår med en hammare är det viktigt att vikten fördelas mellan lederna (axel, armbåge och handled). Öva på handledsrörelsen och släpp taget mellan varje slag.

3 tips för hur du använder hammaren på ett mer ergonomiskt sätt

1. Självkännedom är en förutsättning

Se till att vila när du är trött så att du inte överbelastar dina muskler och leder. När du är trött klarar musklerna inte av att stabilisera armen tillräckligt för att den ska klara vikten, och skador kan då uppstå.

2. Ta (många) korta pauser

Att slå med en hammare är en resurskrävande, repetitiv rörelse. Om du tar många korta pauser återhämtar sig musklerna snabbare och du kan hamra mer effektivt.

3. Fördela vikten

Genom att fördela vikten från hammarslaget på alla leder (axel, armbåge och handled) förhindrar du att all belastning hamnar på en enda led. Det är också bra att öva på handledsrörelsen och att släppa taget mellan varje slag.

4 tecken på förslitningsskador att vara uppmärksam på

1. Domningar och stickningar i fingrarna

Detta är vanligast under natten och man vaknar med bortdomnade fingrar.

2. Sämre greppstyrka

Om du har svårt att få ett bra grepp om hammaren eller börjar tappa saker på grund av att greppstyrkan har försämrats.

3. Sämre uthållighet i handen och underarmen

Om du blir trött snabbare när du slår med hammaren.

4. Tilltagande smärta i handled och armbåge

Obehag när du rör dig, både med och utan vikt.

Verktygen som nämns

graphic