Skafta om yxor

Om en yxa går sönder handlar det nästan alltid om skaftet/handtaget. Ett skaft som är skadat eller av dålig kvalitet utgör en stor säkerhetsrisk. Om huvudet fortfarande är i bra skick kan du dock förse verktyget med ett nytt skaft.

När du byter skaft på ditt verktyg är det viktigt att det nya skaftet är helt torrt. Om det inte är det och träet torkar efter montering kan huvudet lossna. Om du fäster det nya skaftet med en träkil gäller det även denna.

Så här skaftar du om din yxa:

  1. Kapa det gamla skaftet precis nedanför huvudet.

  2. Borra några hål i ögat.

  3. Slå ut det som är kvar av skaftet och rengör ögat.

  4. Tryck och knacka fast huvudet på det nya skaftet, bestämt men försiktigt. Såga av den utskjutande delen av skaftet.

  5. Tryck sedan in stålkilen så att skaftänden fyller ut ögat. Om stålkilen inte är tillräcklig sätter du dit en träkil före stålkilen. Du kan skära till en träkil av ett stycke torrt och hårt trä. Spräck sedan skaftänden med ett stämjärn. Tryck in lite trälim, knacka in träkilen och såga bort resterna.

  6. Knacka ut stålkilen så att den låser träkilen i rätt läte. Applicera sedan olja på skaftänden så att den skyddas mot fukt.

Verktygen som nämns

graphic