Skafta om hammare och släggor

Om en slägga eller hammare går sönder handlar det nästan alltid om skaftet/handtaget. I den här guiden går vi igenom hur du skaftar om ditt verktyg.

Ett skaft som är skadat eller av dålig kvalitet utgör en stor säkerhetsrisk. Om huvudet fortfarande är i bra skick kan du dock förse verktyget med ett nytt skaft.

Håll det nya skaftet torrt

När du byter skaft på ditt verktyg är det viktigt att det nya skaftet är helt torrt. Om det inte är det och träet torkar efter montering kan huvudet lossna. Om du fäster det nya skaftet med en träkil gäller det även denna.

Typ av skaft

A = Ask
S = Stål
G = Glasfiber
H = Hickory

Så tolkar du modellbeteckningen

BHS 295 – 19 x 11
↓ ↓ ↓
Modell Längd Öga

Så här gör du:

  1. Kapa det gamla skaftet precis nedanför huvudet.

  2. Borra några hål i ögat.

  3. Slå ut det som är kvar av skaftet och rengör ögat.

  4. Tryck och knacka fast huvudet på det nya skaftet, bestämt men försiktigt. Såga av den utskjutande delen av skaftet.

  5. Tryck sedan in stålkilen så att skaftänden fyller ut ögat. Om stålkilen inte är tillräcklig sätter du dit en träkil före stålkilen. Du kan skära till en träkil av ett stycke torrt och hårt trä. Spräck sedan skaftänden med ett stämjärn. Tryck in lite trälim, knacka in träkilen och såga bort resterna.

  6. Knacka ut stålkilen så att den låser träkilen i rätt läte. Applicera sedan olja på skaftänden så att den skyddas mot fukt.

Verktygen som nämns

graphic