Slipa, förvara och använda våra yxor

Slipning

  1. För kvistning, avverkning och klyvning behöver du en konvex egg.

  2. En yxa som du ska hacka med bör ha rak egg.

  3. En yxa som har slipats i vinkel är farlig att använda och kan lätt slinta.

  4. En konkav egg ökar risken för att yxan flisar sig.

Du kan slipa yxeggen med sandpapper eller en bänkslip. Det säkraste sättet att slipa yxan är att använda en våtslip. Ibland kan det dock vara nödvändigt att först ta bort grader eller andra skador på annat sätt, t.ex. med bänkslip.

Obs! Var försiktig när du slipar yxan och se till att den inte blir värmepåverkad. Om någon del av yxan antar en blå färg har härdningen i den blånade delen försvunnit och stålet har sämre slitstyrka.

Förvaring

Förvara inte yxan i alltför torra utrymmen, t.ex. i ett pannrum eller lutad mot en varmvattenberedare. Skaftet kan nämligen torka ut vilket innebär att yxhuvudet kan lossna när yxan används.

Användning

Slå aldrig på yxans nacke med ett annat verktyg. Använd inte yxan som slägga. Bara släggyxan kan användas som slägga.

Verktygen som nämns

graphic