Med en geringsvinkel är det enkelt att mäta vinkeln på innerhörn. Justera aldrig geringsvinkeln med indikatorflaggan eftersom verktyget kan skadas. Geringsvinkeln kan också användas för att mäta vinkeln på vindskivor. Indikatorflaggan anger vinkeln på de två delarna.

En geringsvinkel är perfekt när du kapar taklister, både profilerade och släta och även till sluttande tak. Den kan också användas för att räkna ut vinkeln på golvlister i hörn. När du ska kapa materialet lägger du det längsmed indikatorflaggan. Om du vill markera kapvinkeln på träet vänder du geringsvinkeln upp och ner och lägger indikatorflaggan mot trästycket.

Verktygen som nämns

graphic