Johan Skullman – Outdoorspecialist

Vi satt ner och pratade med Johan Skullman, outdoor-specialist om vad man bör tänka på när man använder sig av den skärande eggen, det vill säga yxor och knivar.

Köper folk fel yxa?

Ja det är inte ovanligt, en yxa ska vara ändamålsenlig för ett primärt och möjligen ett sekundärt syfte. Yxorna har ju olika karaktär vilket innebär att vissa yxor är mindre lämpade för vissa typer av arbete.

Vilken typ av skyddsutrustning bör man ha när man hanterar en yxa?

Först av allt handskar, och hugger man ved regelbundet bör man även ha skyddsglasögon.

Vad är det viktigaste att tänka på vid användande av skärande eggar dvs yxor och knivar?

Man ska inte hantera knivar och yxor ensam om man inte är kapabel att utföra en kvalificerad första hjälpen. Första förbandsutrustning måste alltid finnas inom en armlängds avstånd. Inte i en väska flera meter bort. Vid felhandgrepp kan man ganska enkelt att riskera att åsamka sig själv rejäl skada.

Merparten av de som köper yxor idag har troligtvis dålig kolla på vad som gäller för ett korrekt handhavande?

Ja många är nyblivna stugägare eller friluftsutövare. Man fokuserar på alla saker man behöver ha men inte på hur man ska använda dem på ett säkert sätt.

Vad är de vanligaste felen användare gör?

Man förstår inte konsekvensen av att hantera en yxa på felaktigt sätt. Man tänker inte på hur man ska placera vedträet på huggkubben på ett säkert sätt, hur ska jag stå och vilka handgrepp lämpar sig bäst för uppgiften.

"Precis som med kniven finns det en mängd olika moment att göra med en yxa. Beroende på om man utför uppgiften stående eller knästående finns det olika sätt att hantera den på."
Johan SkullemanOutdoorspecialist

Om jag är i skogen och ska förbereda för att göra upp eld. Hur ska jag tänka?

Är jag ute i skogen har jag inte tillgång till en huggkubbe. Att försöka balansera och spräcka mindre pinnar på ett säkert sätt kräver därför ett annat handhavande. Då är det oftast bättre att sätta sig på knä och placera pinnen liggande på marken och lägga an yxan på träet för att inte riskera skador. I ett sådant sceanario använder man sig inte av ett fullsvings-slag för att spräcka veden.

När man bär med sig yxan ut i skog och mark, vad ska man tänka på för att transportera den säkert?

Den ska bäras så att eggen inte kan åsamka någon skada, allra helst med ett eggskydd och att man säkerställer att det sitter fast ordentligt. Yxan kan sitta fast på en ryggsäck eller ännu bättre om man kan gömma yxhuvudet under ett lock så minskar även risken för att man hakar i något. Har man möjlighet är det bra att ha den nerstoppad i packningen stående mot ryggen.

Topp 3 för att använda en yxa säkert

  • Första hjälpen tillgänglig allra helst på dig.

  • Skyddsutrustning: handskar och skyddsglasögon.

  • Rätt yxa och rätt arbetsteknik.

Något annat att tänka på?

Att underhålla yxan kontinuerligt är en bra garanti för att den fungerar till det man ska ha den till. En slö yxa är en mindre bra yxa.

Verktygen som nämns

graphic