Mätband: Mätning med precision

När det gäller precision är Hultafors mätband helt oslagbara. Faktum är att våra mätband har marknadens högsta precision. Till det kan läggas utmärkt ergonomi, smarta funktioner och stadiga höljen. Med andra ord kan du sluta leta.

Mätnoggrannhet är en otroligt viktig egenskap hos ett mätband. Egentligen är det ganska enkelt. Summan av många minimala fel blir en betydande avvikelse, och i värsta fall måste jobbet göras om från början. Därför är det bättre att det blir rätt från början, eller hur?

Skapade med avancerad teknik

De flesta av våra mätband trycks med bläckstråleteknik. På så sätt uppnår vi högsta precisionsnivå, EU-klass I. Efter tryckningen bestryks bandet med ett lager matt polyesterlack som minskar reflektionen och gör markeringarna lättare att läsa.

ISO-certifierad tillverkning

Vi är otroligt stolta över att våra stålmätband är världsledande när det gäller precision. Den som ligger i framkant har dock ett visst ansvar. Tillverkningen av våra stålmätband kontrolleras genom ett ISO 9001-certifierat kvalitetsledningssystem. Det innebär att vi hela tiden arbetar med att förbättra tillverkningsprocessen och aldrig kompromissar med kvaliteten.

EU-klass I

Europeiska mätband delas in i två olika klasser: I och II. Klassificeringen är ett kvalitetsmått som anger hur exakt mätbandet är när det används under vissa fördefinierade omständigheter. Våra stålmätband, både korta och långa, tillhör EU-klass I, den högsta precisionsnivån.

Temperaturen påverkar längden

Hos oss är temperaturskillnaden ofta stor mellan sommar och vinter. Denna skillnad påverkar även längden på mätband tillverkade av stål och glasfiber. Alla angivna toleranser gäller vid 20 °C, så det är viktigt att ta hänsyn till måttavvikelsen i olika temperaturer.

Verktygen som nämns

graphic