Mätmarkeringar

Mätmarkeringarna på Hultafors mätband trycks med bläckstråleteknik. Resultatet är en exakt och korrekt skala som garanterar korrekta mätningar.

De flesta av våra mätband trycks med bläckstråleteknik. På så sätt uppnår vi högsta möjliga precisionsnivå, EU-klass I. Tekniken möjliggör dessutom dubbelsidigt tryck, en mer flexibel produktion och mer komplexa konsttryck.

Så fungerar bläckstråletekniken

Vid användning av bläckstråletekniken appliceras markeringarna på bandet av ett skrivhuvud. Tekniken har hög precision och ger ett mycket exakt och tydligt resultat.

Bläckstråleskrivare kan skriva 60 meter per minut med ultraviolett bläck på lösningsmedelsbaserad färg. Både stål- och glasfiberband kan tryckas med bläckstråleteknik. De tryckta banden ligger kvar och torkar i det temperaturkontrollerade rummet i 24 timmar innan de lackeras. Varje band bestryks sedan med ett lager matt polyesterlack som minskar reflektionen och gör markeringarna lättare att läsa.

Boktrycksteknik

De tillverkare som inte använder bläckstråletekniken trycker istället mätmarkeringarna med hjälp av stora hjul som rullas över stålbandet. Den här tekniken är enkel att arbeta med men kan leda till avvikelser i mätmarkeringarna eftersom det är svårt att få till en helt jämn bandmatning i förhållande till hjulet.

EU-klass I eller II

Europeiska mätband delas in i två olika klasser: I och II. Klassificeringen är ett kvalitetsmått som anger hur exakt mätbandet är när det används under vissa fördefinierade omständigheter. Våra stålmätband, både korta och långa, tillhör EU-klass I, den högsta precisionsnivån. Mätband som trycks med traditionell tryckteknik kan endast uppnå precision av EU-klass II.

Verktygen som nämns

graphic