Vattenpassets historia

Ingen vet hur gammalt vattenpasset verkligen är. Det vi vet är att romarna använde vattenfyllda behållare som ett slags primitiva vattenpass när de byggde sina berömda akvedukter. Här kan du läsa mer om vattenpassets historia.

Ingen vet hur gammalt vattenpasset verkligen är. Det vi vet är att romarna använde vattenfyllda behållare som ett slags primitiva vattenpass när de byggde sina berömda akvedukter.

Genom att studera vattenytan i kärlet kunde romarna avgöra om underlaget var helt plant eller snett.

För att hitta ett mer modernt verktyg måste vi förflytta oss till år 1661, då den franska vetenskapsmannen Melchisedech Thévenot uppfann det moderna vattenpasset. Det dröjde dock fram till 1700-talets början innan hans uppfinning blev allmänt spridd.

Under lång tid fortsatte många byggarbetare att använda vattenfyllda flaskor som ett slags vattenpass.

Dagens vattenpass innehåller inte vatten, utan alkohol eller olja.

Vattenpasset består av en skena, en vågrät libell, en eller två lodräta libeller och ändlock.

Det finns olika typer av vattenpass för en mängd olika användningsområden – allt från att bygga trappor och dra rör till att lägga kakel och kontrollera att husvagnen står plant. När du väljer vattenpass finns det flera viktiga faktorer att ta hänsyn till vid sidan om det huvudsakliga syftet.

Verktygen som nämns

graphic