Så tillverkas Hultafors tumstockar

Våra klassiska tumstockar med röda ändar tillverkas i vår fabrik i Hultafors. Alla delar tillverkas lokalt och de flesta maskiner som används i processen har konstruerats och byggts av våra erfarna händer.

Glasbjörken från Dalarna levereras till Hultafors i form av träblock. Innan tillverkningen kan börja torkas björkträet till exakt rätt fuktighet. Blocken sågas sedan till mindre delar och hyvlas innan ändarna målas röda. Före monteringen trycks mätmarkeringarna och alla delar lackeras.

Varje enskild del kontrolleras fem gånger

Under tillverkningsprocessen fotograferas varje del av tumstocken två gånger med höghastighetskameror och kontrolleras mycket noggrant av våra erfarna medarbetare tre gånger. På så sätt ser vi till att alla delar är av utmärkt träkvalitet och att alla mätmarkeringar är tydliga och exakta.

Lack under varje led

För att tumstocken ska hålla extra länge och tåla både slitage och fukt lackerar vi varje del före monteringen, även under varje skarv. På så sätt tätar vi träet och minskar risken för att fukt träng in och får träet att svälla.

Oljade gångjärn

De lättrörliga och samtidigt stadiga skarvarna är en viktig del av den ursprungliga uppfinningen som har stor påverkan på användarens upplevelse av verktyget. Gångjärnen tillverkas i vår fabrik av kallvalsat bandstål. För att de ska glida på rätt sätt smörjs de på tre olika ställen.

Montering och hopvikning

Före slutmonteringen kontrolleras varje del noggrant av erfarna ögon. Vid minsta lilla fel kasseras delen. De kortare lederna i vardera ände förses med mässingsbeslag innan stålfogarna monteras. Slutligen viker maskinen ihop varje tumstock.

Varje dag passerar 400 000 delar genom fabriken och förvandlas till 40 000 färdiga tumstockar.

Allt handlar om detaljerna

Hur kommer det sig då att Hultafors tumstock har förblivit proffsens förstahandsval under alla år? Svaret på den fråga är både enkelt och komplicerat. Vi tror att det handlar om vår omsorg om detaljerna och en stolthet över att vara den ledande tillverkaren av detta klassiska mätinstrumentet, som vi själva uppfann för över 140 år sedan.

Verktygen som nämns

graphic