Användarvänliga lasrar och avståndsmätare

Hultafors lasrar och avståndsmätare är skapade med fokus på användarvänlighet och hög precision. I laserfamiljen hittar du bland annat röda och gröna lasrar, smarta avståndsmätare med Bluetooth-anslutning och tillbehör som laserglasögon, adaptrar och stativ.

Vad är skillnaden mellan grön eller röd laser?

Det mänskliga ögat uppfattar ljus i våglängder mellan ca 711 nm (rött) och 389 nm (violett). Känsligheten beror på våglängden. Infrarött ljust och kortvågigt ljus (ultraviolett) ligger utanför detta intervall och är därför osynligt för oss. Hultafors lasrar verkar inom intervallet 80 nm (rött) och 529 nm (grönt) och uppfattas därför tydligt av det mänskliga ögat.

Grön laser ligger i mitten av det våglängdsområde som ögat ser tydligast och är därför mycket synligt. Faktum är att grön laser syns upp till fyra gånger tydligare än röd laser.

Få knappar

Hultafors intuitiva lasrar är lätta att förstå och använda. Till exempel har de bara några få knappar vilket gör arbetet effektivare.

100 % pålitlig precision

Våra avståndsmätare är tillverkade i stadig plast och är klara att användas omedelbart. Alla verktyg testas och kalibreras noggrant före leverans för att säkerställa deras noggrannhet och precision.

Laserklasser

Laserenheter kan delas in i två huvudgrupper: de som överensstämmer med europastandard EN 601125-1 och de som överensstämmer med amerikansk standard FDA 1040.10:1.4.97. Därutöver finns det åtta laserklasser som anger laserstyrkan – ju högre klass, desto starkare och därmed skadligare laser.

Vi använder laser av klass 2 och den något starkare klass 2M. Lasrar i båda dessa klasser ger mycket tydliga linjer utan att vara direkt skadliga för det mänskliga ögat.

Obs! Tänk på att aldrig rikta laserstrålen rakt i ögonen på dig själv eller någon annan.

En varningssymbol och produktinformation ska finnas på varje laserprodukt.

IP-klassning

Elektronisk utrustning som är avsedd att användas i krävande förhållanden måste vara väl inkapslad så att damm, fukt och vatten inte kan tränga in. IP-klassen anger den elektroniska produktens skydd mot såväl fasta partiklar som vatten.

Våra lasrar och avståndsmätare har IP-klass IP42, IP54 eller IP65. Första siffran i IP-klassen avser fasta partiklar medan den andra siffran avser vatten. Ju högre siffra, desto bättre skydd.

Klassificeringen IP42 innebär t.ex. att produkten är skyddad mot partiklar på >1 mm (4) och mot direkt vattensprut upp till 15 grader från vertikal riktning (2).

Klassificeringen IP54 innebär att produkten är skyddad mot damm (5) och mot vattenstänk (4).

Klassificeringen IP65 innebär att produkten är helt dammtät (6) och skyddad mot starka vattenstrålar (6).

Nivelleringstyper

Lasrar kan nivelleras på flera olika sätt. Den vanligaste typen är självnivellerande, och det är denna metod som används i våra intuitiva verktyg.

Självnivellerande laser

Ett självnivellerande system med magnetisk pendel och gyro som säkerställer att laserverktyget alltid är plant. Det snabbaste och enklaste sättet att utföra exakta mätningar.

Automatisk laser

Lasern nivelleras med hjälp av en servomotor och en elektronisk libell. I vårt sortiment hittar du inga lasrar med denna typ av nivellering.

Manuell laser

Manuell nivellering med justerskruv och libell. Används främst för enklare uppgifter.

Låst pendel

Hultafors självnivellerande lasrar har magnetisk pendel och gyro som säkerställer att verktyget alltid är plant när det används. För att pendeln inte ska skadas när verktyget inte används (till exempel under transport) sätts pendelenheten automatiskt i låst läge när lasern stängs av. Nästa gång du startar laserverktyget måste du kontrollera att pendeln frigörs från låst läge och kan röra sig fritt innan du påbörjar användningen.

Förebygg ögonskador

Laserdiodens styrka anges i form av laserklass.

Alla våra produkter tillhör klass 2 eller 2M och är inte direkt skadliga för det mänskliga ögat men bör alltid användas med försiktighet. Olämplig eller felaktig användning av laserenheten kan leda till allvarliga skador, särskilt på människors ögon. Om en person bländas av laserstrålning kan allvarliga olyckor inträffa, i synnerhet om personen framför ett fordon eller hanterar en maskin. Så här förhindrar du sådana olyckor:

  • Titta inte rakt in i laserstrålen.

  • Ställ inte in verktyget så att laserstrålen är i ögonhöjd eller riktas mot någon.

  • Använd inte lasrar tillsammans med optiska instrument.

Verktygen som nämns

graphic