Vad menas med vattenpassets känslighet?

Libellens känslighet avgör hur snabbt bubblan rör sig när du lyfter vattenpasset i ena änden.

Vad menas med vattenpassets känslighet?

Hantverkare behöver olika grader av precision för olika arbetsuppgifter. Därför har de ofta flera vattenpass med olika libellkänslighet. Ett vattenpass med standardkänslighet är lätt att använda och ofta tillräckligt bra. För mer krävande arbetsuppgifter behövs dock vattenpass med högre känslighet.

Libellens form

Känsligheten ökar eller minskar genom att libellens form ändras. Om vi tar en närmare titt på libellen ser vi att den är trumformad inuti. Inne i denna trumformade libell letar luftbubblan efter den högsta punkten. Om libellen hade varit en rak cylinder, utan upphöjning, hade det varit omöjligt att nivellera.

Mindre krökning, snabbare reaktion

Libellens krökning kan betraktas som en sektor av en större cirkel. Cirkelns radie avgör hur krökt – och därmed hur känslig – libellen är.

Med en större radie rör sig bubblan lättare och reagerar på mindre rörelser.

Vilken känslighet behöver du?

Känsligheten mäts i mm per meter. Värdet utgår från ett vattenpass som är 1 meter långt och anger hur hög vattenpassets ena ände måste lyftas för att bubblan ska flyttas 2 mm.

Tio gånger så känsligt

De flesta vattenpass på marknaden har en känslighet på 10 mm/meter, vilket motsvarar en radie på 200 mm. Hultafors tillverkar även vattenpass med fem och tio gånger högre känslighet.

Vid montering av dörrkarmar krävs ett vattenpass med högre känslighet, till exempel Hultafors MST eller Hultafors Libella 2000.

Verktygen som nämns

graphic