Vad menas med vattenpassets tolerans?

Tillverkningstoleransen är summan av alla små och mikroskopiska fel som kan uppstå under tillverkning. Toleransen är med andra ord avvikelsen från vattenpassets känslighet, d.v.s. ju lägre värde desto bättre.

Hultafors vattenpass har blocklibeller

För att de ska vara så exakta som möjligt har Hultafors bästa vattenpass blocklibeller. Våra blocklibeller har definierad invändig kontur och är symmetriska längs både X- och Y-axeln.

Tolerans i normalläge och omvänt läge

För alla libeller anges toleransen för både normalläge och omvänt läge. Därmed blir mätningen exakt både när vattenpasset placeras ovanpå och under en yta.

Så här mäter du underifrån

Tänk på att alltid vända vattenpasset uppochned när du mäter en yta underifrån. På så sätt mäter du alltid med vattenpassets undersida, d.v.s. den sida libellerna kalibreras mot.

Certifierade enligt ISO 9001

Alla Hultafors vattenpass kontrolleras noggrant innan de lämnar fabriken.

För att vi ska kunna garantera vattenpass med hög precision är vår tillverkningsprocess certifierad enligt ISO 9001.

Verktygen som nämns

graphic