Varför är svenskt stål välkänt run t om i världen?

Stål är en viktig del av det moderna samhället. Det är också ett material med lång livslängd och kan återanvändas i det oändliga. Allt stålskrot som kommer från vår produktion återvinns. Som material kan stål återvinnas ett oändligt antal gånger, utan att förlora sin kvalitet.

Svenskt stål har få föroreningar

Svenska järnmalmsfyndigheter innehåller små andelar andra metallmalmer. Vilket gör stål tillverkat av det till en naturlig legering. Det är Europas mest högkvalitativa järnmalm i naturligt tillstånd före bearbetning. Våra järnmalmsfyndigheter har hållit samma kvalitet under århundraden och gör vårt stål konsekvent.

Sverige räknas som en av de ledande stålproducenterna i världen. Men inte i ton, vi placerar oss i världstoppen tack vare formen av specialstål och raffinerade produkter vi producerar. I vissa nischer står svenskt stål för över 80 % av världsmarknaden.

Vårt eget stål

Stålet vi använder för att smida våra populära yxor innehåller ett "hemligt recept" av tradition och hantverk. Idag är Hults Bruk en unik kombination av det nya och det gamla. Och precis som 1697, är smedernas hantverk, hjärtat i bruket. Vi strävar efter att bevara kulturen och karaktären av svensk järnbearbetning.

Verktygen som nämns

graphic